Toezicht

Publieke governance wordt steeds meer gekenmerkt door feitelijke complexiteit en normatieve ambiguïteit. Deze ontwikkeling vergroot enerzijds de wenselijkheid van adequaat toezicht, maar anderzijds compliceert het ook de mogelijkheden van toezicht en handhaving. Ik zie een mogelijke uitweg uit dit dilemma in een andere kijk op de relatie tussen vertrouwen en controle. Dominant in de huidige wetenschap en praktijk is de visie dat vertrouwen en controle substituten zijn. Dit beperkt de mogelijkheden van controle en maakt het moeilijker om vanuit vertrouwen toezicht te houden. Recente inzichten uit de managementliteratuur suggereren dat vertrouwen en controle elkaar kunnen versterken, onder bepaalde condities. Een eerste verkenning (Six, 2013) suggereert dat deze theorie ook op toezicht van toepassing kan zijn. Mijn onderzoek richt zich op deze centrale puzzel.

Ik onderzoek ook intern toezicht, waaronder de relatie tussen intern en extern toezicht in de semipublieke sector. Ik geef postacademische onderwijs over Intern en extern toezicht en ben partner van Platform Innovatie in Toezicht (PIT).

Promotie onderzoeksprojecten

Karen Gussow (NVWA), Detection of organizational crime (start 2013), co-promotor (promotor Wim Huisman, VU).

Anne Tiemstra-Bogaerts (ISZW), Managing inspectors as street-level bureaucrats/public professionals (start 2013), co-promotor (promotor Willem Trommel, VU).

Armand Stokman (ILT), decision-making processes of inspectors (start 2014), co-promotor (promotor Leo Huberts, VU).

Marianne van der Veen (Onderwijsinspectie), The influence of stakeholders on school boards (start 2014), co-promotor (promotores Willem Trommel (VU)end Inge de Wolf (Maastricht University)).

Blogs en Nederlandstalige publicaties

Six, F.E. (2017). Toezicht vanuit vertrouwen is hard werken. Essay voor VTW programma Toezicht met Passie (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties).

Six, F.E. (2106). Van Vollenhoven heeft (on)gelijk, Nederlands Dagblad, 7 juli 2016.

Six, F.E. (2016). Gezond vertrouwen. Column voor online vaktijdschrift ToeZine.

Six, F.E. (2016). Vertrouwen tussen bestuur en toezichthouder. Blog op website Platform Innovatie in Toezicht.

Six, F.E. (2016). De certificatieparadox.Vakblad Arbo, 3: 25.

Six, F.E. (2015). De certificatieparadox. Column voor online vaktijdschrift ToeZine.

Six, F.E. (2015). Responsief toezicht: it takes two to tango. Column voor online vaktijdschrift ToeZine.

Six, F.E (2015). Kwetsbare burger belandt buiten beeld. Column voor online vaktijdschrift ToeZine.

Six, F.E. (2015). Verwarrend vertrouwen. Blog op website De Toezichttafel .

Six, F.E. (2014). High trust high penalty is verwarrende kreet. Blog op website De Toezichttafel  .

Six, F.E. en K. Doms (2014). Innovatief organiseren gaat ook over innovatie in toezicht houden. Gastcolumn op website ManagementSite Netwerk .

Six, F.E. (2014). Gedragscodes: papieren tijger of effectief hulpmiddel?, blog op website Platform Innovatie in Toezicht.

Six, F.E. (2014). Vertrouwen is hard werken, blog op website Platform Innovatie in Toezicht.

Paauw-Fikkert, L.A.V., F.E. Six and P.B.M. Robben (2014). ‘Vertrouwen in toezichtbeleid’ [trust in regulation policy]. Beleid & Maatschappij, 41/3: 185-204.

Six, F,E, (2014). Hoe beoordeel je de integriteit van de bestuurder?, blog op website Platform Innovatie in Toezicht.

Van Wijk, E.G. en F.E. Six (2014). De diversiteit van het willen. Een onderzoek naar de dynamiek van motivaties achter regelnaleving [the diversity of motivations. Research into the dynamics of motivations for regulatory compliance]. The Hague: Boom/Lemma.

Six, F.E. (2013). Drie vertrouwensrelaties als pijlers onder goed toezicht, blog op website Platform Innovatie in Toezicht, .

Six, F.E. (2013). Vertrouwen en controle: niet tegenover, maar naast elkaar op het werk, vlog op website Stichting Beroepseer www.beroepseer.nl.

Six, F.E. (2013). Rapportage over korte inventarisatie naar naleefgedrag bedrijven. Report for Peijs committee, published as appendix to report of committee. [report of brief inventory of regulatory compliance behaviour of businesses].

Six, F.E. (2010). ‘Vertrouwen in toezicht’. Tijdschrift voor Toezicht, 1 /4: 6-26.

Hoofdstuk ‘Vertrouwen is hard werken’, interview in De laatste schakel, denkers en doeners over de complexiteit van toezicht en handhaving. K. Meijer and H. Jansen (2012), Eindhoven: Pepijn, pp. 83-94.

Six, F.E. (2010). Verantwoord vertrouwen bij de regulering van bedrijven, korte beschouwing over mogelijke spelregels voor inzet van vertrouwen als ‘instrument’ voor het terugdringen van regeldruk voor bedrijven. Den Haag: Regiegroep Regeldruk.

Lezingen en workshops

Workshop over de diversiteit van het willen voor inspecteurs van de NVWA (Mei 2016)

Workshop over de diversiteit van het willen voor inspecteurs van ISZW (Februari 2016)

Workshop over vertrouwen, controle en governance voor het besstuur, de raad van toezicht en de raad van aangeslotenen van Sena (December 2015).

Workshop over Toezicht in sociaal domein op het VNG congres Sociaal domein in uitvoering. Met Arnt Mein (november 2015).

Workshops over Vertrouwen in intern toezicht in onderwijs op congres van OCW Antwoorden bij VerAntwoorden (september 2015). Pdf: 150923 OCW Vertrouwen in Toezicht op website

Mastercourse Control(e) en de maatschappelijke opdracht, over gedrag en houding van de financiële professional en de relatie vertrouwen en controle,  voor NBA-VRC (accountants en controllers). Met Vincent Wanders (juni en november 2015).

Workshop “HARDOP kijken” voor commissarissen van lokale Rabobanken. Met Frédérique Bijl, vanuit PIT (november 2014 en november 2015).

Workshop Vertrouwen in toezicht voor het jaarcongres van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) (april 2015). Pdf:150417 VTOI Vertrouwen in Toezicht FESix

Lezing en discussie over governance voor raden van toezicht/bestuur van drie welzijnsorganisaties in Amsterdam (februari 2015).

Workshop georganiseerd samen met de WRR en PIT over de relatie tussen intern en extern toezicht in de semipublieke sector (februari 2015).

Presentatie voor en deelname aan workshop van Onderwijsinspectie over bestuurlijk handelen (januari 2015).

Workshop om vertaling naar de praktijk te verkennen van onderzoek “de diversiteit van het willen”(van Wijk en Six, 2014). Met Jorik van Bijlert (CCV) en Rob van Dorp (ILT) (december 2014).

Presentatie van onderzoek “de diversiteit van het willen” tijdens het CCV congres (november 2014).

Workshop over vertrouwen, inspectie en controle voor top management van ILT (december 2013).

Workshop over vertrouwen voor de cliënt coördinatoren financiële intermediairs van de Belastingdienst (oktober 2013).

Master class over vertrouwen en toezicht voor het CFV (februari 2013).

Key note speech tijdens conferentie over vertrouwen, verantwoordelijkheid en toezicht (december 2012).

Master class over vertrouwen en toezicht voor CCV (november 2012).

Deelname aan expert panel tijdens CCV congres over toezicht (november 2012).

Lezing over vertrouwen en toezicht tijdens conferentie georganiseerd door de provincie Brabant (oktober 2012).

Deelname aan expert workshop over toezicht en gedragswetenschap georganiseerd door Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en CCV (september 2012).

Deelname aan expert panel tijdens congres over toezicht (juni 2012).

Vijf master classes over vertrouwen en voor cliënt coördinatoren en accountants van de Belastingdienst toezicht (mei-juni 2012).

Key note speech over vertrouwen in accrediteren en certificeren voor congres van Raad voor Accreditatie (januari 2012).

Deelname aan ronde tafel voor wetenschappers van de Commissie Stevens over Horizontaal Toezicht van de Belastingdienst (december 2011).

Workshop over vertrouwen, controle en horizontaal toezicht voor inspecteurs, cliënt coördinatoren, managers en experts van de Belastingdienst (oktober 2011).

Key note speech over vertrouwen en toezicht voor IMPEL congres (Europese milieutoezichthouders) (juni 2011).

Key note speech over vertrouwen en toezicht tijdens de toezichthoudersdag van de provincie Noord-Brabant (april 2011).

Key note speech over vertrouwen en controle tijdens congres over vertrouwen en controle van het Ministerie van Financiën (december 2010).

Workshop over vertrouwen en toezicht tijdens het congres ‘Mythes in beleid en toezicht’ (CCV/Inspectieraad)(november 2010).

Presentatie over vertrouwen en toezicht voor de Inspectieraad (november 2009).

Workshop over vertrouwen en toezicht tijdens De Dag van de Inspecteur (oktober 2009).

Key note speech over vertrouwen en toezicht tijdens diner pensant (oktober 2009).

Internationale wetenschappelijke publicaties

Six, F.E. en K. Verhoest (eds) (2017). Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar.

Six, F.E. and K. Verhoest (2017). ‘Trust in regulatory regimes: scoping the field’. In Six, F.E. en Verhoest, K. Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 1-36.

Six, F.E., H. Van Ees (2017). ‘When the going gets tough: processes of trust building and repair in regulatory relations.’ In Six, F.E. en Verhoest, K. Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 60-79.

Six, F.E. and K. Verhoest, (2017). ‘Agenda for future research into the role of trust in regulatory regimes’. In Six, F.E. en Verhoest, K. Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar, 224-242.

Six, F.E. (in druk). Regulating local emerging governance. In W. Trommel en H. Boutellier, Emerging governance, crafting and improvising in local welfare and security. The Hague: Eleven.

Van Wijk, E. en F.E. Six (2014). The dynamics of multiple motivations. Paper presented at ECPR Standing Group on Regulatory Governance conference, June 25-27, 2014, Barcelona.

Six F.E (2013). ‘Trust in regulatory relations: how new insights from trust research improve regulation theory’. Public Management Review, 15/2: 163-185.