Vertrouwen

Vertrouwen is de smeerolie in de relaties tussen mensen. Onderzoek laat zien dat organisaties waar mensen elkaar vertrouwen beter presteren; hetzelfde geldt voor samenlevingen. Als dat zo is, waarom geldt dat dan niet voor de meeste, zo niet alle, organisaties en samenlevingen? Waarom is het zo moeilijk om vertrouwen te bouwen en vast te houden?

Mijn onderzoek richt zich op :

  • Processen van vertrouwen bouwen
  • Processen van vertrouwen vasthouden en herstellen, na verstoringen
  • De voorwaarden waaronder vertrouwen en controle elkaar kunnen versterken, in plaats van het een of het ander

Ik onderzoek dit binnen organisaties, in samenwerkingsverbanden/netwerken/cocreaties en in toezichtrelaties.

Blogs en Nederlandstalige publicaties

Six, F.E. (2017). Toezicht vanuit vertrouwen is hard werken. Essay voor VTW programma Toezicht met Passie (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties).

Six, F.E. (2016). Vertrouwen tussen bestuur en toezichthouder. Blog op de website van Platform Innovatie in Toezicht (PIT).

Six, F.E. (2016). Gezond vertrouwen. Column voor vakblad ToeZine.

van Gurp, F., S. van Rees en F.E. Six (2015). Vertrouwen en controle in de school . In R. Kneyber en J. Evers. Het Alternatief II. De ladder naar autonomie, p. 63-73.

Six, F.E. (2015). Verwarrend vertrouwen. Blog op website De Toezichttafel .

Six, F.E. (2014). High trust high penalty is verwarrende kreet. Blog op website De Toezichttafel .

Six, F.E. (2013). Vertrouwen en controle: niet tegenover, maar naast elkaar op het werk, vlog op website Stichting Beroepseer www.beroepseer.nl.

Six, F.E. (2009). ‘Meer vertrouwen of meer controle?’. Openbaar Bestuur, 19/6:26-27.

Six, F.E. (2009) Vertrouwen en de gemeente, Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Lezingen en workshops

Workshop over vertrouwen en governance voor SENA (december 2015).

Workshops over Vertrouwen in intern toezicht in onderwijs op congres van OCW Antwoorden bij VerAntwoorden (september 2015). Pdf: 150923 OCW Vertrouwen in Toezicht op website.

Lezing over Vertrouwen en Innovatie als onderdeel van de debatserie Kwestie van Vertrouwen, Vrije Universiteit (april 2015).

Workshop Vertrouwen in toezicht voor het jaarcongres van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) (april 2015). Pdf:150417 VTOI Vertrouwen in Toezicht FESix

Lezing voor ambtenaren van Stadsdeel Amsterdam West over vertrouwen en controle (februari 2014).

Lezing over vertrouwen en controle voor burgers van stadsdeel Amsterdam West over vertrouwen en controle (mei 2013).

Key note lezing over vertrouwen en controle voor conferentie van Ministerie van Financiën (december, 2010).

Workshop voor gemeente Amsterdam over vertrouwen en de herindeling van stadsdelen en het organisatieveranderproces (juli 2010).

Master class voor de gemeente Amsterdam over vertrouwen (met gemeentesecretaris en directeur Bureau Integriteit; september 2009).

Promotie onderzoeksprojecten

Silvan Hijlkema (Veiligheidsregio IJsselland), Community and safety in crisis (start 2011); co-promotor (promotor Hans Boutellier, VU).

Internationale wetenschappelijke publicaties

Six, F.E. en K. Verhoest (eds) (2017). Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar.

Six, F.E. and K. Verhoest (2017). ‘Trust in regulatory regimes: scoping the field’. In Six, F.E. en Verhoest, K. Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 1-36.

Six, F.E., H. Van Ees (2017). ‘When the going gets tough: processes of trust building and repair in regulatory relations.’ In Six, F.E. en Verhoest, K. Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 60-79.

Six, F.E. and K. Verhoest, (2017). ‘Agenda for future research into the role of trust in regulatory regimes’. In Six, F.E. en Verhoest, K. Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar, 224-242.

Six, F.E., K. Lünnemann en D. Bannink (2015). ‘Teams and street-level bureaucracy: the role of teams in coping with inherent tensions in complex and ambiguous service delivery.’ Paper gepresenteerd op IRSPM conference, 30 maart-1 april, 2015, Birmingham.

Six, F.E. (in druk). ‘Trust in public professionals and their professions’. In S. Sitkin, R. Searle en AM. Nienaber, Routledge Companion to Trust. Routledge.

Weibel, A., D.N. Den Hartog, N. Gillespie, R. Searle, F.E. Six and D. Skinner (2016). How do controls impact trust in the employer? Human Resource Management , 55/3: 437–462.

Bannink, D.B.D., F.E. Six en E.G. van Wijk (2015). ‘Bureaucratic, market or professional control? A theory on the relation between street-level task characteristics and the feasibility of control mechanisms.’ In Hupe, Hill en Buffat. Understanding street-level bureaucrats: on how they work and being managed. Bristol: Policy press, pp. 205-226.

Van de Walle S. en F.E. Six (2014). ‘Active trust and active distrust as distinct concepts: A comparative approach to why studying distrust is important’ (€). Journal of Comparative Policy Analysis special issue on Corruption, Trust, the Public Sector and Public Policies, 16/2: 158-174.

Weibel, A. en F.E. Six (2013). ‘Trust and control: the role of intrinsic motivation’. In R. Bachmann en A. Zaheer, Handbook of advances in trust research. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 57-81.

Six F.E (2013). ‘Trust in regulatory relations: how new insights from trust research improve regulation theory’ (€). Public Management Review, 15/2: 163-185.

Searle, R., D.N. Den Hartog, A. Weibel, N.Gillespie, F.E. Six, T. Hatzakis en D. Skinner (2011). ‘Trust in the employer: the role of high involvement HR systems and justice’. International Journal of Human Resource Management, 22/5: 1068 – 1091.

Six, F.E. en D. Skinner (2010). ‘Managing trust and trouble in interpersonal work relationships: evidence from two Dutch organisations’. International Journal of Human Resource Management, 21/1: 109-124.

Six, F.E., B. Nooteboom en A. Hoogendoorn (2010). ‘Actions that help build trust: a relational signaling approach’ (€). Review of Social Economy, 68/3: 285-315.

Van den Akker, L., L. Heres, K. Lasthuizen en F.E. Six (2009). ‘Ethical leadership and trust: it’s all about meeting expectations’. International Journal of Leadership Studies, special issue on leader integrity, 5/2:102-122.

Six, F.E. en A. Sorge (2008). ‘Creating a high-trust organization: An exploration into organizational policies that stimulate interpersonal trust building’. Journal of Management Studies, 45/5: 857-884.

Six, F.E. (2007). ‘Building interpersonal trust within organizations: a relational signaling approach’. Journal of Management and Governance, 11/3: 258-309.

Six, F.E. (2005). The trouble with trust, the dynamics of interpersonal trust building. Cheltenham: Edward Elgar.

Six, F.E. (2004). Trust and trouble, building interpersonal trust within organizations. Rotterdam: ERIM.

Nooteboom, B. en F.E. Six (eds) (2003). The trust process, empirical studies of the determinants and the process of trust development. Cheltenham: Edward Elgar.

Six, F.E (2003). ‘The dynamics of trust and trouble’. In: B. Nooteboom en F.E. Six (eds). The trust process, empirical studies of the determinants and the process of trust development. Cheltenham: Edward Elgar, p. 196-222.

Nooteboom, B. en F.E. Six (2003). ‘Introduction’. In: B. Nooteboom en F.E. Six (eds). The trust process, empirical studies of the determinants and the process of trust development. Cheltenham: Edward Elgar, p. 1-15.

Six, F.E en B. Nooteboom (2003). ‘Conclusions’. In: B. Nooteboom en F.E. Six (eds). The trust process, empirical studies of the determinants and the process of trust development. Cheltenham: Edward Elgar, p. 223-230.