Vertrouwen

Vertrouwen is de smeerolie in de relaties tussen mensen. Onderzoek laat zien dat organisaties waar mensen elkaar vertrouwen beter presteren; hetzelfde geldt voor samenlevingen. Als dat zo is, waarom geldt dat dan niet voor de meeste, zo niet alle, organisaties en samenlevingen? Waarom is het zo moeilijk om vertrouwen te bouwen en vast te houden?

Mijn onderzoek richt zich op :

  • Processen van vertrouwen bouwen
  • Processen van vertrouwen vasthouden en herstellen, na verstoringen
  • De voorwaarden waaronder vertrouwen en controle elkaar kunnen versterken, in plaats van het een of het ander

Ik onderzoek dit binnen organisaties, in samenwerkingsverbanden/netwerken/co-creaties en in toezichtrelaties, met name in de (semi)publieke sector.

Blogs en Nederlandstalige publicaties

Leve het Onderwijs! (2021). “Vertrouwen“ podcast over organiseren vanuit vertrouwen in het onderwijs (april 2021).

De Nieuwe Wereld (2021). ‘Vertrouwen en wantrouwen op de werkvloer.’ TV interview (maart 2021).

Wynen J., S. Op de Beeck, K. Verhoest, M. Glavina, F.E. Six, P. Van Damme, P. Beutels, G. Hendrickx, K. Pepermans & S. Verlinden (2021). Vertrouwen en vaccinatietwijfel in Vlaanderen: De invloed van vertrouwen in de overheid en experts op de bereidheid om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 . Vlaams Tijdschrift Overheidsmanagement, 2021/1:9-25.

Six, F.E. (2021). Diepliggende overtuigingen belemmeren organiseren vanuit vertrouwen.

Six, F.E. (2021). Vertrouwen en fraudebestrijding door de overheid.

Six, F.E. (2021). Sturen en organiseren vanuit vertrouwen.

Six, F.E. (2021).Vertrouwen is spannend.

Six, F.E. and J. Baxter (2020). Online interview by Jacqueline Baxter with me on chapter on trust and accountability in education in book by Ehren and Baxter (December, 2020).

Six, F.E. (2020). Reflectie op het thema Vertrouwen in toezicht en handhaving.

Six, F.E. (2020). Reflecties over (samen)werken vanuit vertrouwen.

Six, F.E. (2020). Cascades van ondersteunende versus controlerende werkcontexten.

Six, F.E. (2020). Voorwaarden voor sturen en organiseren vanuit vertrouwen.

Six, F.E. (2020). Self-Determination Theory (SDT): de wetenschappelijke basis voor sturen vanuit vertrouwen.

Six, F.E. (2020). Vertrouwen en anders organiseren.

Six, F.E. (2020). How to develop youth care governance signaling trust? Blog for the Finnish Itla Children’s Foundation.

Six, F.E. (2020). Governance opties bij samenwerken tussen organisaties.

Six, F.E. (2020). Van wederzijdse afhankelijkheid naar samenwerking.

Six, F.E. (2020). Vertrouwen tussen organisaties.

Six, F.E. (2019). De uitdaging van vertrouwen.

Six, F.E. (2019). Omgaan met verstoringen.

Six, F.E. (2019). Actief vertrouwen bouwen.

Six, F.E. (2019). Vertrouwen bouwen: een interactief proces.

Six, F.E. (2019). Wat is vertrouwen?.

Six, F.E. (2019). Vertrouwen bouwen én behouden.

Six, F.E. (2019). BIG nummers tonen: Big fail.  Ook gepost op website van Stichting Beroepseer.

Six, F.E. (2019) Professionele autonomie en de rol van leiders.

Six, F.E. (2018). Wantrouwen, Het Financieele Dagblad, 13 oktober 2018.

Trouw (2018), ‘Nieuwe coalities, nieuwe trends’. Interviewen citaten over vertrouwen en burgerparticipatie bij lokale overheden (mei 2018).

Six, F.E. (2018) Besturen vanuit vertrouwen: voorwaarden en nieuwe overtuigingen.

Six, F.E. (2018) Dynamiek besturen vanuit wantrouwen.

Six, F.E. (2018) Drie factoren voor dominantie Besturen vanuit wantrouwen.

Six, F.E. (2018) Besturen vanuit vertrouwen: governance die vertrouwen bouwt.

Six, F.E. (2017). ‘Vertrouwen in accountants’. In M. Kloppenburg, T. Jansen en H. Duits. Artikel 5: de beroepseer van de accountant. Utrecht: Stichting Beroepseer, pp. 173-181.

Six, F.E. (2017). Toezicht vanuit vertrouwen is hard werken. Essay voor VTW programma Toezicht met Passie (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties).

Six, F.E. (2016). Vertrouwen tussen bestuur en toezichthouder. Blog op de website van Platform Innovatie in Toezicht (PIT).

Six, F.E. (2016). Gezond vertrouwen. Column voor vakblad ToeZine.

van Gurp, F., S. van Rees en F.E. Six (2015). Vertrouwen en controle in de school . In R. Kneyber en J. Evers. Het Alternatief II. De ladder naar autonomie, p. 63-73.

Six, F.E. (2015). Verwarrend vertrouwen. Blog op website De Toezichttafel .

Six, F.E. (2014). High trust high penalty is verwarrende kreet. Blog op website De Toezichttafel .

NRC (2013), ‘Pas op, er kan nog een akkoord van het kabinet aankomen’. Interview en citaten over vertrouwen in overheid.

Six, F.E. (2013). Vertrouwen en controle: niet tegenover, maar naast elkaar op het werk, vlog op website Stichting Beroepseer www.beroepseer.nl.

Six, F.E. (2009). ‘Meer vertrouwen of meer controle?’. Openbaar Bestuur, 19/6:26-27.

Six, F.E. (2009) Vertrouwen en de gemeente, Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Lezingen en workshops

“Besturen en organiseren vanuit vertrouwen”, openingscollege in de Divosa collegereeks 2021 De overheid onder vuur: zijn wij het vertrouwen waard? (May 2021).

“Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen in Corona-tijden”, webinar with Helma van der Hoorn (chairman of the Board of SaKS primary education) for VU School of Governance (March 2021).

Workshops over vertrouwen,  voor managers Gemeente Alkmaar (met Pauline Voortman) (Februari 2021).

Trust and rule compliance”, international webinar in TiGRE webinar series; with Monika Glavina (December 2020).

Workshops/webinar “citizens and government: mutual trust or distrust?”, for Coventry University education programme for UK Civil Service public leaders (December, 2020).

Masterclass (online) “Sturen vanuit vertrouwen” , FAMO  (December 2020).

Workshop “vertrouwen en intern toezicht” , Governance University Advanced Programme voor commissarissen en toezichthouders (December 2020).

Masterclass (vanuit studio) “organiseren vanuit vertrouwen” , Leve het Onderwijs! (November 2020).

Masterclass “Vertrouwen en Rijnlands toezicht”, voor toezichthouders van Rijnlandse organisaties (September 2020).

Masterclass “Bouwen aan vertrouwen” voor de vier raden van BumaStemra (September 2020).

“Trust-based governance” lecture for Finnish youth care leaders via Itla, online to Helsinki (June 2020).

“Vertrouwen en Rijnlands werken”, lezing voor medewerkers en genodigden Zorgcentra Betuwe ter ere van bestuurder Ruth Maas als Rijnlander van het jaar (Februari 2020).

“Trust-based accountability in education”, invited lecture at LEARN! Seminar, Amsterdam (september 2019).

Master class “Trust in handicapped care” , for Validia Residential care for the handicapped from Finland, Amsterdam (August 2019).

Master class on “Samenwerken vanuit vertrouwen”, NV SRO (April 2019).

Master class “Trust in youth care relations”, for Lauste youth care organization from Finland, Amsterdam (February 2019).

Master class over board dynamics en trust voor toezichthouders in hoger onderwijs (VTH) (November 2018).

Master class over Samenwerken vanuit vertrouwen , ABN AMRO (Oktober 2018).

Master class over besturen vanuit vertrouwen, Gemeente Haarlem (Oktober 2018).

Drie master classes over Toezicht vanuit vertrouwen, Autoriteit woningcorporaties (September 2018, October 2018, Februari 2019).

“Toezicht en vertrouwen”, lezing voor studiedag Belastingdienst, Nyenrode (oktober 2018).

“Public governance that builds trust”, for groups of Finnish top civil servants, Leiden University (four times in January and September 2018).

“Samenwerken vanuit vertrouwen”, key note speech op heidag van Inspectie Justitie & Veiligheid, Den Haag (juli 2018).

“Besturen vanuit vertrouwen” key note speech op voorjaarscongres Divosa, Den Bosch (juni 2018).

“Trust and control: how can regulators build trust in relationships dominated by control?”, key note speech at international seminar on trust and accountability in education, Institute of Education University College London (april 2018).

“Toezicht vanuit vertrouwen”, KNAW, Amsterdam (oktober 2017).

“Besturen vanuit vertrouwen” , Goldschmeding Foundation, Rotterdam (okctober 2017).

“Vertrouwen, legitimering en verantwoording” , in Zijlstra Center degree for executive and non-executive directors in the (semi)public sector, Amsterdam (2017 -2021).

“Trust in toezichtregimes”, Academisch Network Vide (December 2016).

“Trust in public service delivery” at SOAS, University of London (November 2016).

Workshop over vertrouwen en governance voor SENA (december 2015).

Workshops over Vertrouwen in intern toezicht in onderwijs op congres van OCW Antwoorden bij VerAntwoorden (september 2015). Pdf: 150923 OCW Vertrouwen in Toezicht op website.

Lezing over Vertrouwen en Innovatie als onderdeel van de debatserie Kwestie van Vertrouwen, Vrije Universiteit (april 2015).

Workshop Vertrouwen in toezicht voor het jaarcongres van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) (april 2015). Pdf:150417 VTOI Vertrouwen in Toezicht FESix

Lezing voor ambtenaren van Stadsdeel Amsterdam West over vertrouwen en controle (februari 2014).

Lezing over vertrouwen en controle voor burgers van stadsdeel Amsterdam West over vertrouwen en controle (mei 2013).

Key note lezing over vertrouwen en controle voor conferentie van Ministerie van Financiën (december, 2010).

Workshop voor gemeente Amsterdam over vertrouwen en de herindeling van stadsdelen en het organisatieveranderproces (juli 2010).

Master class voor de gemeente Amsterdam over vertrouwen (met gemeentesecretaris en directeur Bureau Integriteit; september 2009).

Promotie onderzoeksprojecten

Silvan Hijlkema. Eigen redder in nood. Over burgers en zelfredzaamheid bij fysiek gevaar (mei 2020); co-promotor (promotor Hans Boutellier, VU).

Internationale wetenschappelijke publicaties

Kinder, T., F.E. Six, J. Stenvall and A. Memon (accepted 2020). Relational leadership in collaborative governance ecosystems, Public Management Review .

Kinder, T., F.E. Six, J. Stenvall and A. Memon (online 2020). Governance as legitimacy: are ecosystems replacing networks? Public Management Review DOI: 10.1080/14719037.2020.1786149.

Six, F.E. (2020). ‘Trust-based accountability in education: the role of intrinsic motivation’ In Ehren, M.C.M., and Baxter, J. (Eds). Trust, Accountability, and Capacity in Education System Reform: Global Perspectives in Comparative Education. Oxford: Routledge, pp. 55-77.

Six, F.E. (2018). ‘Trust in public professionals and their professions’. In Searle, R.H., A.M. Nienaber and S.B. Sitkin,  The Routledge Companion to Trust. Oxford: Routledge, pp. 361-375.

Six, F.E. and K. Verhoest (eds) (2017). Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar.

Six, F.E. and K. Verhoest (2017). ‘Trust in regulatory regimes: scoping the field’. In Six, F.E. and K. Verhoest. Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 1-36.

Six, F.E. and H. Van Ees (2017). ‘When the going gets tough: processes of trust building and repair in regulatory relations.’ In Six, F.E. and K. Verhoest. Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 60-79.

Six, F.E. and K. Verhoest (2017). ‘Agenda for future research into the role of trust in regulatory regimes’. In Six, F.E. and K. Verhoest. Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 224-242.

Six, F.E., K. Lünnemann en D. Bannink (2015). ‘Teams and street-level bureaucracy: the role of teams in coping with inherent tensions in complex and ambiguous service delivery.’ Paper gepresenteerd op IRSPM conference, 30 maart-1 april, 2015, Birmingham.

Six, F.E. (in druk). ‘Trust in public professionals and their professions’. In S. Sitkin, R. Searle en AM. Nienaber, Routledge Companion to Trust. Routledge.

Weibel, A., D.N. Den Hartog, N. Gillespie, R. Searle, F.E. Six and D. Skinner (2016). How do controls impact trust in the employer? Human Resource Management , 55/3: 437–462.

Bannink, D.B.D., F.E. Six en E.G. van Wijk (2015). ‘Bureaucratic, market or professional control? A theory on the relation between street-level task characteristics and the feasibility of control mechanisms.’ In Hupe, Hill en Buffat. Understanding street-level bureaucrats: on how they work and being managed. Bristol: Policy press, pp. 205-226.

Van de Walle S. en F.E. Six (2014). ‘Active trust and active distrust as distinct concepts: A comparative approach to why studying distrust is important’ (€). Journal of Comparative Policy Analysis special issue on Corruption, Trust, the Public Sector and Public Policies, 16/2: 158-174.

Weibel, A. en F.E. Six (2013). ‘Trust and control: the role of intrinsic motivation’. In R. Bachmann en A. Zaheer, Handbook of advances in trust research. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 57-81.

Six F.E (2013). ‘Trust in regulatory relations: how new insights from trust research improve regulation theory’ (€). Public Management Review, 15/2: 163-185.

Searle, R., D.N. Den Hartog, A. Weibel, N.Gillespie, F.E. Six, T. Hatzakis en D. Skinner (2011). ‘Trust in the employer: the role of high involvement HR systems and justice’. International Journal of Human Resource Management, 22/5: 1068 – 1091.

Six, F.E. en D. Skinner (2010). ‘Managing trust and trouble in interpersonal work relationships: evidence from two Dutch organisations’. International Journal of Human Resource Management, 21/1: 109-124.

Six, F.E., B. Nooteboom en A. Hoogendoorn (2010). ‘Actions that help build trust: a relational signaling approach’ (€). Review of Social Economy, 68/3: 285-315.

Van den Akker, L., L. Heres, K. Lasthuizen en F.E. Six (2009). ‘Ethical leadership and trust: it’s all about meeting expectations’. International Journal of Leadership Studies, special issue on leader integrity, 5/2:102-122.

Six, F.E. en A. Sorge (2008). ‘Creating a high-trust organization: An exploration into organizational policies that stimulate interpersonal trust building’. Journal of Management Studies, 45/5: 857-884.

Six, F.E. (2007). ‘Building interpersonal trust within organizations: a relational signaling approach’. Journal of Management and Governance, 11/3: 258-309.

Six, F.E. (2005). The trouble with trust, the dynamics of interpersonal trust building. Cheltenham: Edward Elgar.

Six, F.E. (2004). Trust and trouble, building interpersonal trust within organizations. Rotterdam: ERIM.

Nooteboom, B. en F.E. Six (eds) (2003). The trust process, empirical studies of the determinants and the process of trust development. Cheltenham: Edward Elgar.

Six, F.E (2003). ‘The dynamics of trust and trouble’. In: B. Nooteboom en F.E. Six (eds). The trust process, empirical studies of the determinants and the process of trust development. Cheltenham: Edward Elgar, p. 196-222.

Nooteboom, B. en F.E. Six (2003). ‘Introduction’. In: B. Nooteboom en F.E. Six (eds). The trust process, empirical studies of the determinants and the process of trust development. Cheltenham: Edward Elgar, p. 1-15.

Six, F.E en B. Nooteboom (2003). ‘Conclusions’. In: B. Nooteboom en F.E. Six (eds). The trust process, empirical studies of the determinants and the process of trust development. Cheltenham: Edward Elgar, p. 223-230.