Governance

Naarmate publieke governance steeds meer gekenmerkt wordt door feitelijke complexiteit en normatieve ambiguïteit – oftewel ontembare problemen – wordt duidelijk dat bestaande theorieën tekortkomen. Vertrouwen is belangrijk voor de legitimiteit van democratie en openbaar bestuur. In de ontwikkeling van ‘government’ naar ‘governance’ wordt vertrouwen alleen maar belangrijker, omdat dialoog cruciaal is om beter grip te krijgen op de complexiteit en de normatieve ambiguïteit (zo goed als mogelijk)  te overbruggen. Dit vergt een frisse blik op het begrip vertrouwen.

Ik identificeer drie samenhangende, conceptuele verwarringen over vertrouwen in het publieke en wetenschappelijke debat en overheidsbeleid die het bouwen en vasthouden van vertrouwen bemoeilijken (zie blog):

  • vertrouwen is niks doen, terwijl vertrouwen hard werken is;
  • gebrek aan vertrouwen is hetzelfde als wantrouwen, terwijl vertrouwen en wantrouwen twee aparte begrippen zijn;
  • vertrouwen en controle zijn substituten, terwijl controle en vertrouwen elkaar kunnen versterken als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Blogs en Nederlandstalige publicaties

van Gurp, F., S. van Rees en F.E. Six (2015). Vertrouwen en controle in de school . In R. Kneyber en J. Evers. Het Alternatief II. De ladder naar autonomie, p. 63-73.

Six, F.E. (2015). Verwarrend vertrouwen. Blog op website De Toezichttafel.

Six, F.E. (2014). High trust high penalty is verwarrende kreet. Blog op website De Toezichttafel.

NRC (2013), ‘Pas op, er kan nog een akkoord van het kabinet aankomen’. Interview en citaten over vertrouwen in kabinet na akkoorden http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2013/april/27/pas-op-er-kan-nog-een-akkoord-van-het-kabinet-aankomen-1241644.

Lünnemann, K., F.E. Six en W. Smit (2012). Seksueel misbruik in de jeugdzorg: governance vanuit het kindperspectief. Rapport voor de Commissie Samson.

Six, F.E. (2010). Foute politici straffen: hoe kan dat beter?, De Volkskrant, December 7, 2010. [Kop niet mijn keuze].

Six, F.E. (2009). ‘Meer vertrouwen of meer controle?’. Openbaar Bestuur, 19/6:26-27.

Six, F.E. (2009) Vertrouwen en de gemeente, Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Geldof, G., P. Lems, H. van Ees en F.E. Six (2008). Het waterschap in de stad (WIDS), handreiking voor waterschappers die aan de slag gaan in de stedelijke leefomgeving. Utrecht: STOWA 2008-09.

Lezingen en workshops

Workshop over Vertrouwen en governance voor SENA (december 2015).

Workshop over Toezicht in sociaal domein op het VNG congres Sociaal domein in uitvoering. Met Arnt Mein (november 2015).

Mastercourse Control(e) en de maatschappelijke opdracht, over gedrag en houding van de financiële professional en de relatie vertrouwen en controle,  voor NBA-VRC (accountants en controllers). Met Vincent Wanders (juni en november 2015 ).

Lezing over Vertrouwen en innovatie binnen de debatreeks Kwestie van Vertrouwen aan de Vrije Universiteit (april 2015).

Lezing en discussie over governance voor raden van toezicht/bestuur van drie welzijnsorganisaties in Amsterdam (februari 2015).

Lezing voor ambtenaren van Stadsdeel Amsterdam West over vertrouwen en controle (februari 2014).

Lezing over Trust in regulation voor en participatie in expert workshop over Trust in government van de OESO (oktober 2013)

Lezing over vertrouwen en controle voor burgers van stadsdeel Amsterdam West over vertrouwen en controle (mei 2013).

Lezing voor Inspectie Jeugdzorg over governance binnen de jeugdzorg (n.a.v. commissie-Samson rapport; april 2013).

Presentatie van onderzoek voor commissie-Samson aan top van IGZ, samen met IJZ (januari 2013).

Lezing over governance onderzoek voor commissie-Samson tijdens workshop van internationale experts seksueel misbruik van kinderen georganiseerd door commissie- Samson (maart 2012).

Lezing voor ambtenaren van gemeente Dordrecht over vertrouwen (juni 2011)

Master class voor de gemeente Amsterdam over vertrouwen (met gemeentesecretaris en directeur Bureau Integriteit; september 2009).

Presentatie voor Vereniging van secretaris-directeuren van de waterschappen (VDW) over organisatieontwikkeling en –verandering (december, 2008).

Promotie onderzoeksprojecten

Silvan Hijlkema (Veiligheidsregio IJsselland), Community and safety in crisis (start 2011); co-promotor (promotor Hans Boutellier, VU).

Marianne van der Veen (Onderwijsinspectie), The influence of stakeholders on school boards (start 2014), co-promotor (promotores Willem Trommel (VU) en Inge de Wolf (Universiteit Maastricht)).

Internationale wetenschappelijke publicaties

[zie ook toezicht]

Six, F.E., H. Van Ees (ingediend). ‘When the going gets tough: processes of trust building and repair in regulatory relations.’ In Six, F.E. en Verhoest, K. Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar.

Six, F.E. (in druk, 2016). Regulating local emerging governance. In W. Trommel en H. Boutellier, Emerging governance, crafting and improvising in local welfare and security. The Hague: Eleven.

Bannink, D.B.D., F.E. Six en E.G. van Wijk (2015). ‘Bureaucratic, market or professional control? A theory on the relation between street-level task characteristics and the feasibility of control mechanisms.’ In Hupe, Hill en Buffat. Understanding street-level bureaucrats: on how they work and being managed. Bristol: Policy press, pp. 205-226.

Van de Walle S. en F.E. Six (2014). ‘Active trust and active distrust as distinct concepts: A comparative approach to why studying distrust is important’ (€). Journal of Comparative Policy Analysis special issue on Corruption, Trust, the Public Sector and Public Policies, 16/2: 158-174.

Six, F.E. en A. Lawton (2013). ‘Towards a theory of integrity systems: a configurational approach’. International Review of Administrative Sciences, 79/4:639-658.

Lawton, A. en F.E. Six (2011). ‘New public management: lessons from abroad’. In D.C. Menzel en H.L. White, The state of public administration: issues, challenges, and opportunities. New York: M.E. Sharpe, p. 409-423.