Hoe controlemaatregelen kunnen helpen bij een vertrouwenscrisis

3 okt

De recente emissiefraude bij Volkswagen en de daaruit volgende vertrouwenscrisis, roepen vragen op hoe dit ooit nog gerepareerd kan worden. Collega vertrouwensonderzoeker Professor Antoinette Weibel (Universiteit van St Gallen) heeft op basis van recent gepubliceerd onderzoek How do controls impact employee trust in the employer? (€) deze ‘blog’ geschreven, weliswaar voordat het Volkswagenschandaal bekend werd: Weibel Control Trust 2015 practitioner summary.

Weibel, A., D.N. Den Hartog, N. Gillespie, R. Searle, F.E. Six and D. Skinner (online 2015). How do controls impact employee trust in the employer? Human Resource Management