Opleiding voor professionals: Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen

14 mei

Op 9 oktober a.s. is de eerste bijeenkomst van de opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen.

Je hoeft de media maar open te doen of je ziet wel artikelen over onze samenleving die teveel uitgaat van wantrouwen, wat de betrokken burgers en professionals demotiveert; tot hogere lasten leidt door het grote controleapparaat dat nodig is; en vaak de problemen van de burger niet/onvoldoende oplost.

En dat terwijl de meeste mensen het liefst vanuit vertrouwen werken en ook onderzoek laat zien dat werken vanuit vertrouwen leidt tot betere prestaties, meer innovatie, hogere bereidheid om (wel overwogen) risico’s te nemen en een hoger welbevinden van de betrokkenen.

Dit suggereert een venijnige dynamiek die ons tot dit wantrouwen voert. In deze opleiding leer je beter te doorgronden hoe deze dynamiek van wantrouwen werkt en hoe een positieve dynamiek van vertrouwen werkt. Want het kan, er zijn voorbeelden van sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen; en voorbeelden van organisaties die op weg zijn naar meer vertrouwen, met alle hobbels en uitdagingen die daar bij horen. Want de dynamiek van wantrouwen is diep verankerd en het vergt scherp inzicht in wat er echt toe doet om deze dynamiek blijvend te doorbreken. En dat is het zeker waard!

In deze opleiding krijgen ervaren professionals in de (semi)publieke sector handvatten en ervaring mee om beter vanuit vertrouwen te werken binnen hun eigen organisaties en met andere organisaties waar zij mee samenwerken.

Tijdens de bijeenkomsten presenteren ervaren docenten hun laatste inzichten, die vervolgens met de groep worden besproken met reflectie op wat dit betekent voor de eigen praktijk. Tussen de bijeenkomsten (vier werkweken) gaan deelnemers de opgedane kennis toepassen in de eigen praktijk, waar vervolgens in de volgende bijeenkomst op wordt gereflecteerd. Zo heeft de opgedane kennis direct nut voor de eigen organisatie.

Zie voor meer informatie de website: van de opleiding.