Optreden in Debatreeks VU Kwestie van Vertrouwen

19 mrt

Op de VU wordt een debatreeks georganiseerd over vertrouwen. Zie Programma Kwestie van vertrouwen. Op 28 april a.s. mag ik de inleiding verzorgen over innovatiekracht en vertrouwen.

Bij innovatie denken wij vaak als eerste aan het bedrijfsleven, maar ook de overheid, de semipublieke sector en de samenleving als geheel van burgers moet zich blijvend aanpassen aan de veranderingen die optreden. Denk maar aan de transformatie van het sociaal domein, de benodigde vernieuwing van de zorgsector en, dichter bij huis voor de VU, de herbezinning en vernieuwing die nodig is binnen de universitaire wereld.

Welke rol speelt vertrouwen bij innovatie en helpt innovatiekracht bij vertrouwen?

Benieuwd? Geef je op en kom op 28 april.