Toezicht vanuit vertrouwen is hard werken

9 feb

Ongeveer een jaar geleden publiceerde de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) een essay van mij Toezicht vanuit vertrouwen is hard werken in een serie van vier over Toezicht met Passie. Dick van Ginkel schreef een reflectie: Vertrouwen en controle in toezicht: mensenwerk! die zeker (ook) het lezen waard is.

Enigszins verlaat plaats ik dit essay nu ook op mijn eigen website.

Binnen onze samenleving is vertrouwen onmisbaar. Waarom zou dat binnen toezicht opeens anders zijn? Waarom zeggen velen dat wij uit moeten gaan van “gezond wantrouwen”? Waar mensen elkaar vertrouwen staan zij meer open om van elkaar te leren of gezamenlijk te leren en veranderen. Zij delen meer informatie, accepteren meer van elkaar en zijn beter in staat om onderlinge conflicten op te lossen. Dit zijn allemaal kwaliteiten die wij hard nodig hebben in toezicht. Als vertrouwen zo heilzaam en goed is, waarom zien wij dan niet meer vertrouwen in hoe het toezicht op woningcorporaties wordt vormgegeven? In de praktijk blijkt het knap lastig om aan de voorwaarden voor hoog vertrouwen te voldoen en is het makkelijker om in laag vertrouwen of zelfs wantrouwen terecht te komen. Vertrouwen is hard werken. Frédérique Six laat overtuigend zien dat alleen op vertrouwen gebaseerd toezicht kans van slagen heeft. En dat dat prima samengaat met controle. Voor haar staan vertrouwen en controle niet op gespannen voet, integendeel. Ze kunnen elkaar versterken. Met de hete adem van maatschappij en minister in de nek is het volgens Six hoog tijd dat vertrouwen én controle een kentering op gang brengen naar betrouwbare woningcorporaties.

Essay Toezicht vanuit vertrouwen is hard werken – Frédérique Six