Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen – opleiding voor professionals

5 jan

Ben jij werkzaam in een publieke of semipublieke organisatie en wil je leren over hoe je (meer) vanuit vertrouwen kan werken, organiseren en leidinggeven? Én daar zelf ook actief mee aan de slag gaan? Op woensdag 6 maart 2024 start de volgende jaargang van de opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen voor professionals met minstens 5 jaar ervaring die nu als manager werken of als (senior) adviseur/beleidsmedewerker/controller…

Op woensdagavond 24 januari om 19 uur is er een online voorlichting over de opleiding voor een ieder die geïnteresseerd is. via deze link kan je je aanmelden voor de online voorlichting en meer lezen over de opleiding https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/sturen-en-leidinggeven-vanuit-vertrouwen/inleiding

De opleiding bestaat uit 6 inhoudelijke bijeenkomsten waarin docenten, die zowel wetenschappelijk onderlegd zijn als veel met de praktijk werken, op interactieve wijze hun inzichten overdragen en met de deelnemers in gesprek gaan. Daarnaast is in elke bijeenkomst ook tijd gereserveerd om, in kleine groepjes, ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers over hoe de opgedane kennis toegepast is in de eigen praktijk. Tussen elke bijeenkomst zit namelijk tenminste vier werkweken om de opgedane kennis en inzichten toe te passen in de praktijk en daar van de te leren. Hoe meer te organiseren en leidinggeven vanuit vertrouwen is namelijk geen blauwdruk uitvoeren, maar een kwestie van kleine stapjes zetten en evalueren wat werkt en niet; al doende leren. Zie het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving uit 2019 – Blijk van vertrouwen, anders verantwoorden, die dit ook benadrukken.

Zie ik je op de 24e online bij de voorlichting?